Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til forslaget i høringsnotatet med høringsfrist 15. desember
2010.

Vi finner det hensiktsmessig med en ny samleforskrift for psykisk helsevern og støtter
departementets forslag om en samling av 11 forskrifter til én forskrift.

Ved en gjennomgang av forslaget til ny samleforskrift sett i sammenheng med aktuelle lover, har vi ingen kommentarer utover at vi støtter forslaget. Når det gjelder
departementets forslag til de innholdsmessige endringene, er vi enig i disse.

Med hilsen

Aud Nordal etter fullmakt
fung. avdelingsdirektør

Sylvi Storaas
seniorrådgiver

 

 

Juridisk saksbehandler: Sylvi Storaas, tlf. 21 52 99 18
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver Unni Rønneberg, tlf. 21 52 99 28