Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn viser til vedtak av 17. januar 2011, hvor det ble konkludert med at Vestre Viken HF hadde brutt helselovgivningen på en rekke sentrale punkter. I vedtaket viste vi til at vi ville komme tilbake til den videre tilsynsmessige oppfølgingen.

Vedlagt følger vårt brev til Vestre Viken HF v/adm.dir som beskriver hvilke tilsynsmessige avvik som saken avdekket.

Statens helsetilsyn forutsetter at styret vurderer eventuelle nødvendige tiltak overfor de øvrige deler av helseforetaket med tanke på de avvik som er avdekket ved sykehuset Asker og Bærum, kirurgisk avdeling.

Med hilsen

Lars E. Hanssen

Lars Kristian Borgly
rådgiver

 

 

Kopi til:
Vestre Viken HF v/adm.dir
Helse Sør-Øst RHF v/adm.dir
Asker og Bærum politidistrikt v/politiadvokat Knut Skavang
Helsetilsynet i Oslo og Akershus
Helsetilsynet i Buskerud

Juridisk saksbehandler: Lars Kristian Borgly, tlf. 21 52 99 32
Helsefaglig saksbehandler: Bjørn Jamtli, tlf. 21 52 99 39