Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn mottok den 5. september 2011 et brev fra Norsk gynekologisk forening der de uttrykker bekymring over den praksis som foreligger ved enkelte norske sykehus når det gjelder masseundersøkelse mot livmorhalskreft.

Statens helsetilsyn har i brev av dags dato sendt en forespørsel til alle landets helseforetak der vi ber om en redegjørelse for hvilken praksis helseforetakene har og tidligere har hatt, for undersøkelse og oppfølging av kvinner som deltar i masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.

I anledning vår behandling av denne saken ønsker Statens helsetilsyn svar fra Helsedirektoratet på følgende spørsmål:

  1. Hvilke faglige anbefalinger var gjeldende før januar 2012 på hvilken HPV-test som skulle brukes i sekundærscreening?
  2. Hvilke faglige anbefalinger var gjeldende før januar 2012 på hvordan kvinner skulle følges opp dersom de i sekundærscreeningen hadde fått påvist ASC-US/LSIL og samtidig en negativ HPV-test? Forelå det nasjonale anbefalinger som tilsa forskjellig oppfølging i de tilfellene kvinnen var undersøkt med mRNA HPV-test og DNA HPV-test?
  3. Hvilke faglige anbefalinger gjelder per dags dato for oppfølging av kvinner som i sekundærscreeningen har fått påvist ASC-US/LSIL i cytologi og negativ HPV-test?


Med hilsen


Aud Nordal etter fullmakt 
fagsjef
Vivi Opdal
seniorrådgiver

 

 

Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver Vivi Opdal, tlf. 21 52 99 38
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver Lars T. Johansen, tlf. 21 52 98 52