Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn mottok den 5. september 2011 et brev fra Norsk gynekologisk forening der de uttrykker bekymring over den praksis som foreligger ved enkelte norske sykehus når det gjelder masseundersøkelse mot livmorhalskreft.

Saken gjelder bruk av HPV-test i sekundærscreeningen, og oppfølging av disse pasientene. Det foreligger ulike HPV-tester på markedet.

Helsedirektoratet har i de nye nasjonale retningslinjene for HPV-test i sekundærscreening bestemt at det fra 1. januar 2012 kan gis takstrefusjon på bruk av HPV-test dersom en av følgende tester blir brukt:

  • Digene Hybrid Capture II
  • Amplicor HPV-test
  • Cobas 4800 HPV

Takstrefusjon forutsetter at HPV-testene blir tatt slik at de er i tråd med cervixscreeningsprogrammet (masseundersøkelse mot livmorhalskreft). Programmet er fra og med 1. januar 2012 gjeldende som nasjonal retningslinje. Kravene er spesifisert på Kreftregistrets hjemmeside:

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft – Nasjonale retningslinjer

Anmodning om redegjørelse

Statens helsetilsyn ber om en redegjørelse for hvilke rutiner som har vært og er gjeldende i helseforetaket for undersøkelse og oppfølging av kvinner som deltar i masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.

Vi ber videre om svar på følgende spørsmål:

  1. Hvilken HPV-test bruker helseforetaket per dags dato i sekundærscreeningen ved masseundersøkelse mot livmorhalskreft?
  2. Hvilken HPV-test har helseforetaket eventuelt tidligere benyttet, og i hvilken periode ble denne metoden brukt?
  3. Hvilken oppfølging har helseforetaket på bakgrunn av spørsmål 1 og 2 konkret anbefalt videre for de kvinnene som har fått påvist ASC-US/LSIL i cytologi og som samtidig har negativ HPV-test i sekundærscreeningen?

Dersom det er andre forhold som vi ikke har etterspurt, men som dere mener kan være av betydning for Statens helsetilsyn, ber vi også om at dere redegjør for dette.

Statens helsetilsyn ber om en tilbakemelding så raskt som mulig og senest innen tre – 3 – uker fra mottakelsen av dette brev. Når det gjelder helseforetakets opplysningsplikt til Statens helsetilsyn vises det til spesialisthelsetjenesteloven § 6-2.  

Med hilsen

Aud Nordal etter fullmakt 
fagsjef

Vivi Opdal
seniorrådgiver

 

 

Kopi:
Landets fylkesmenn


Juridisk saksbehandler: seniorrådgiver Vivi Opdal, tlf. 21 52 99 38
Helsefaglig saksbehandler: seniorrådgiver Lars T. Johansen, tlf. 21 52 98 52