Helsetilsynet

Helsetilsynets policy er at kvalifiserte risikovurderinger skal legges til grunn for alle tilsynaktiviteter. Foreliggende risikoanalyse viser at når det gjelder allmennlegetjenesten er risiko særlig knyttet til svikt i utredning og behandling, håndtering av øyeblikkelig hjelp-tilstander, oppfølging av "utsatte pasientgrupper" og tilgjengelighet. Dette er relevante risikoforhold som kan tjene som grunnlag for valg og planlegging av tilsyn med allmennlegetjeneste i den nærmeste framtida

Rapport fra Helsetilsynet 13/2004. Allmennlegetjenesten – en risikoanalyse. En rapport om risiko og sårbarhet i allmennlegetjenesten.

13.1.2005