Helsetilsynet


Statens helsetilsyn skriver i et brev til Helsetilsynet i fylkene at det er arbeidsgivers ansvar å sikre at helsepersonell som ansettes eller leies inn, har nødvendige kvalifikasjoner for stillingen, herunder gyldig norsk autorisasjon eller lisens.

Brevet fra Statens helsetilsyn til Helsetilsynet i fylkene.

17.6.2004