Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har gjennom flere år mottatt henvendelser fra ulike høgskoler som har uttrykt at universitets- og høgskoleloven ikke gir et tilstrekkelig grunnlag for å ekskludere studenter som anses uskikket for å være helsepersonell. Høgskolene har etterlyst et rettslig grunnlag for en egen skikkethetsvurdering. Statens helsetilsyn har ved ulike anledninger tatt opp dette med utdanningsmyndighetene. I vår høringsuttalelse av 16. juni 2003 til daværende utkast til forskrift for skikkethetsvurdering, uttrykte vi derfor stor tilfredshet med etablering av en slik forskrift. Vi ønsker igjen forskrift om skikkethetsvurdering i helse- og sosialutdanningene velkommen og håper at den blir iverksatt i tråd med fremdriftsplanen i departementets høringsbrev. 
 
Endring i forskrift om skikkethetsvurdering i lærerutdanningene til å omfatte også helse- og sosialfagutdanningene - høringsuttalelse

17.4.2006