Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Erfaringer, funn og annen kunnskap fra satsingen på tilsyn med tjenester til eldre er nå samlet.

Fylkesmennene gjorde i 2010 og 2011 tilsyn med kommunenes helse- og omsorgstjenester til eldre og i 2011 med spesialisthelsetjenester til eldre.

Viktige temaer har vært spesialisthelsetjenestens tilbud til eldre med hoftebrudd og hjerneslag og kommunenes legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering, arbeid med ernæring, tilbud til demente, rehabilitering i sykehjem og saksbehandling av søknader om avlastning.

Eldretilsynssatsing. Les mer om hva Fylkesmennene undersøkte og fant, og om hvordan vi har arbeidet med å innhente kunnskap, spre og formidle erfaringer fra satsingen.