Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bakgrunnen for Helsetilsynets pålegg om å stanse deler av ”Hoftebruddsprosjektet” er at det ikke er framlagt dokumentasjon som i tilstrekkelig grad begrunner hvorfor det tas ben- og muskelbiopsi i prosjektet. Forsvarlighetskravet innebærer at det er strenge krav til medisinskfaglig begrunnelser når det gjelder å ta prøver eller gjennomføre andre prosedyrer som ikke er en del av behandlingen. Dette skjerpes ytterligere dersom pasienten utsettes for en økt risiko for komplikasjoner.

Pålegg om stansning. Brev til Aker universitetssykehus HF

26.9.2005