Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har gjennom flere år mottatt henvendelser fra ulike høgskoler som har uttrykt at universitets- og høgskoleloven ikke gir et tilstrekkelig grunnlag for å ekskludere studenter som anses uskikket for å være helsepersonell. Høgskolene har etterlyst et rettslig grunnlag for en egen skikkethetsvurdering. Statens helsetilsyn har ved ulike anledninger tatt opp dette med utdanningsmyndighetene. I vår høringsuttalelse av 16. juni 2003 til daværende utkast til forskrift for skikkethetsvurdering, uttrykte vi derfor stor tilfredshet med etablering av en slik forskrift. Vi ønsker igjen forskrift om skikkethetsvurdering i helse- og sosialutdanningene velkommen og håper at den blir iverksatt i tråd med fremdriftsplanen i departementets høringsbrev. 
 
Endring i forskrift om skikkethetsvurdering i lærerutdanningene til å omfatte også helse- og sosialfagutdanningene - høringsuttalelse

17.4.2006