Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har gjennomført tilsyn med verksemder som var godkjende for handtering av humant beinvev til bruk på menneske.

Ved 14 av 16 verksemder blei det påpeikt avvik. Nokre av verksemdene hadde avvik frå fleire av krava i forskrifta.

Det blei påpeikt avvik på følgjande område:

  • testing, vurdering og val av donor
  • sporbarheit i donasjonsprosessen og sporbarheit av produkt og materiale
  • oppbevaring og lagring av beinvev

Oppsummering av tilsyn med handtering av humant beinvev til bruk på menneske. (pdf) Rapport fra helsetilsynet 7/2013.

Oppsummering av tilsyn med handtering av humant beinvev til bruk på menneske
Sammendrag av Rapport fra Helsetilsynet 7/2013