Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Tilbakekall av rekvisisjonsrett til sentralstimulerende legemidler

Statens helsetilsyn har fattet vedtak om pålegg til en kommune i Vestfold

Hvor lang tid tar det før helseforetakene varsler om alvorlige hendelser?

Helsetilsynet på mobil

Uønskede hendelser og unaturlige dødsfall i spesialisthelsetjenesten i 2008-2011

Ole Mathis Hetta og Tayyab M. Choudri får Karl Evang-prisen 2013

I år er det to personar som har ytt ein innsats for urbefolknings- og minoritetshelse på kvar sine områder som får prisen.

Evang-seminaret direkte på nett-tv 17 oktober

Har du ikke anledning til å delta på seminaret, kan du følge hele eller deler av seminaret og prisutdelingen på nett-tv.

Tendens til færre varsler i ferietiden

Velkommen til Evang-seminar 17. oktober

Mister autorisasjon for utstrakt antibiotikabehandling

Høring om endringer i rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Taushetsplikten gjelder også ved bildeopptak i akutte situasjoner

Video, Foto, Taushetsplikt,

Avvik ved beinvev-verksemder

Varsler fra psykisk helsevern

Tilsyn - nyttig i forbedringsarbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester

Tvil om tvungen helsehjelp til pasienter i sykehjem

Ny veileder for Fylkesmannens behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Informasjonsskriv til pasienter og pårørende

Mange varsler gjelder selvpåførte skader

Paragliderulykke ikke ferdigbehandlet

En kraftig økning i antall varsler

Tilsyn med henvisning og utredning ved kreft

Oppsummering fra tilsyn med behandling av hoftebrudd hos eldre

Foreslå kandidatar til Karl Evang-prisen 2013

Henvisning og utredning av pasienter med kolorektal kreft

Tilsynsmelding 2012 viser tilsynsfunn på ei rekkje områder

Økning i varsler om alvorlige hendelser

Sosialtjenesten sikrer ikke at barns behov blir ivaretatt

Svikt i barnevernets arbeid med undersøkelser og evaluering

Kontrollaksjon avdekket ulovlig markedsføring av alternativ behandling

Flere tilbydere driver ulovlig markedsføring av alternativ behandling, viser en kontrollaksjon gjennomført av Forbrukerombudet og Statens helsetilsyn. Mest alvorlig er bruk av påstander om behandling

Tilsyn med humane celler og vev til assistert befruktning

Presisering - overgriper er ikke psykolog

Bredt søkelys på tjenester til barn og unge gjennom landsomfattende tilsyn i 2013

I 2013 vil vi føre landsomfattende tilsyn med kommunenes arbeid med barn i fosterhjem, helsestasjonstjenester til barn 0-6 år, psykisk helsevern til barn og unge og Kvalifiseringsprogrammet.

Tilbakekalte 95 autorisasjoner og ga 97 helsepersonell advarsel i 2012