Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Over hundre nettsider ble sjekket i kontrollaksjonen, hvor hovedfokus var bruk av påstander om at alternativ behandling har effektiv virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser. Det er ulovlig å bruke slike påstander i markedsføring av alternativ behandling.

Årsaken til forbudet er at det per i dag ikke finnes anerkjente forskningsresultater som kan bevise at alternativ behandling har slik virkning.

Sårbare forbrukere

Likevel avdekket kontrollaksjonen flere brudd på dette regelverket. For eksempel påsto enkelte utøvere at de kunne behandle alvorlige sykdommer som for eksempel kreft.

Dette er alvorlige brudd. Denne markedsføringen rettes mot forbrukere i en særlig sårbar situasjon, som etter regelverket har krav på beskyttelse mot slike effektpåstander, sier forbrukerombud Gry Nergård, og støttes av fagsjef i Statens helsetilsyn Anne Myhr.

Aksjonen avdekket også flere tilfeller hvor de alternative behandlerne undergraver anerkjente medisinfaglige behandlingsopplegg ved å hevde at disse ikke har effekt.

Svært uheldig

– Det er svært uheldig dersom pasienter unngår å oppsøke det ordinære helsevesenet på grunn av slike påstander. Derfor er slik markedsføring ikke tillatt, sier Myhr.

Forbrukerombudet og Statens helsetilsyn deler på tilsynet med markedsføring av alternativ behandling. Forbrukerombudet fører tilsyn med forskrift om markedsføring av alternativ behandling, mens Statens helsetilsyn fører tilsyn med helsepersonell som utøver den alternative behandlingen.

Regelverket bør endres

Det er i dag ingen offentlig instans som fører tilsyn med selve utøvelsen av behandlingen, med mindre det er helsepersonell som står for behandlingen. Det stilles heller ingen formelle krav til kvaliteten på utdanningen til de ulike behandlingsformene, eller at behandlerne faktisk har utdannelse innenfor behandlingsformen de tilbyr. Ved alternativ behandling fra andre enn helsepersonell, er man i praksis også helt uten pasientrettigheter.

Forbrukerombudet ser at det er behov for endringer i regelverket knyttet til alternativ behandling.

– Forbrukerne må få et sterkere vern. Veldig mange er nok ikke klar over de store forskjellene mellom alternativ behandling og det ordinære helsevesenet. Det føres offentlig tilsyn på veldig mange samfunnsområder, mens alternative behandlere i prinsippet kan gjøre som de vil, så lenge de ikke bryter strafferettslige bestemmelser, påpeker forbrukerombud Gry Nergård.

I etterkant av kontrollaksjonen har Forbrukerombudet og Statens helsetilsyn fulgt opp henholdsvis 11 og 8 saker om ulovlig markedsføring. 

Kontaktpersoner hos Forbrukerombudet og Statens helsetilsyn:
Gry Nergård, forbrukerombud, tlf: 99 00 50 80
Anne Myhr, fagsjef i Statens helsetilsyn, tlf: 21 52 99 33 eller 90 91 39 36