Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

I perioden 1. januar til 6. mai i år mottok Statens helsetilsyn, Undersøkelsesenheten 122 varsler.

Antall kategorier av hendelser var 144. Ett varsel kan omfatte to kategorier, for eksempel, akutt livreddende behandling og kirurgisk inngrep. Derfor er antall hendelser større en antall varsler.

Den største gruppen var selvpåførte skader (selvmord, selvmordsforsøk, selvskading, overdose og inntoks). 45 av 144 hendelser var i denne gruppen, dvs. 35 prosent.  Kirurgisk inngrep / operasjon var den nest største gruppen - 23 prosent.

Gruppen ‟annet” inkluderer: bruk av legemidler, bruk av medisinsk utstyr, drap, vold, fall, medisinsk forskning og medisinsk behandling.

Andel hendelser av forskjellige typer 1. januar til 6. mai 2013

Undersøkelsesenhetne andel hendelser av forskjellige typer 1. januar til 6. mai 2013

Se også:

Varsler fra psykisk helsevern. Nyhet 12.6.2013

En kraftig økning i antall varsler. Nyhet 26.4.2013

Statistikk over alle varsler 2010 -2012 (pdf)