Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle en leges autorisasjon fordi han til tross for en tidligere advarsel ikke har endret sin praksis. Bakgrunnen for den tidligere advarselen var at legen hadde rekvirert store mengder antibiotika til en pasient i strid med gjeldende retningslinjer. Legens forskrivning avviker fortsatt grovt fra de gjeldende retningslinjene når det gjelder utredning, indikasjon, kombinasjon av antibiotika og anti-malariamedisin, dosering av legemidlene og lengde av behandlingen. Vi har imidlertid i samme vedtaket signalisert at legen kan få en begrenset autorisasjon på visse vilkår.

Vedtak om tilbakekall av autorisasjon som lege – tilsagn om begrenset autorisasjon. Vedtak i tilsynssak 2.9.2013