Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

I programmet ”Insider” sendt av TV Norge 7. februar 2013 omtales en overgriper som psykolog. Dette er gjentatt i debatter sendt i NRK radio 8. februar.

Statens helsetilsyn tilbakekalte den omtalte personens autorisasjon som psykolog i 2000. Han har etter dette, ved flere anledninger søkt om å få ny autorisasjon som psykolog. Alle søknadene er avslått. Avslagene ble klaget inn for Statens helsepersonellnemnd, som opprettholdt avslagsvedtakene.

Psykolog er en beskyttet tittel etter helsepersonelloven. Statens helsetilsyn har ikke opplysninger om at den tidligere psykologen benytter tittelen. Vi finner det imidlertid uheldig at han i media omtales som psykolog. Dette gir inntrykk av at en person som har begått slike straffbare forhold han er dømt for, kan inneha autorisasjon som psykolog.