Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Kommunalt barnevern er samfunnets viktigste sikkerhetsnett for barn.  Kommuneledelsen må påse at barneverntjenestene er i samsvar med kravene i lovverket.  I 2011 og 2012 gjennomførte fylkesmennene landsomfattende tilsyn med kommunenes arbeid med undersøkelser og evaluering av tiltak for å ta vare på barna.

Vi fant grunnlag for alvorlig bekymring. I løpet av de to årene ble det ført tilsyn med 99 kommuner. Det ble funnet lovbrudd eller forbedringsområder i 87.

Undersøkelsene barnevernet utfører er grunnlaget for at det kan treffes riktige beslutninger om hjelpetiltak eller omsorgsovertakelse for barn som kanskje lever med omsorgssvikt eller overgrep. I mange tilfelle mangler det opplysninger om samtaler med de barna det gjelder, om undersøkelser i hjemmet eller om hvilke vurderinger barnevernet har gjort.

Alle barn som får hjelpetiltak skal ha en tiltaksplan. Tiltakene skal evalueres slik at kommunen vet om tiltakene virker slik de skal. Da må planene inneholde mål, og det må sjekkes om er nådd.  Tiltaksplaner i de kommunene som er undersøkt inneholder for lite om hva tiltakene skal føre til for barna til at de kan evalueres.  Uten evalueringer kan vi ikke være sikre på at barn som får hjelpetiltak som bidrar til at deres livssituasjon endres. 

Tilsynet i 2011-12 avdekket også at mange kommuner ikke sørger for at barna får medvirke som de skal i undersøkelsene og evalueringene av tiltakene.

«Det neste barnet» – hvordan sjefen kan gjøre en forskjell! (pdf) Artikkel i Tilsynsmelding 2012  s 11-12.