Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

I perioden 1. juni 2010 til 31. august 2013 mottok Statens helsetilsyn 711 varsler om alvorlige uønskede hendelser jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a. Det er en gradvis økning av antall varsler. Antall varsler per måned har variert fra fem varsler i august 2010 og juli 2011 til 38 varsler i mars, mai og august 2013.

Som det fremgår av statistikken, så ha Statens helsetilsyn registrert en tendens til nedgang i antall mottatte varsler i juli og desember flere år på rad. Det er sannsynligvis flere årsaker til dette.

Aktiviteten på sykehusene kan være redusert, med færre elektive innleggelser i disse månedene. På den annen side viser tilsynserfaring at bruk av nye vikarer i ferieperioder er en velkjent risiko for uventede og alvorlige hendelser. En annen mulig forklaring er at mange ledere og helsepersonell som er velkjent med rutiner for varslingsplikten har sommerferie i juli og juleferie i desember.

Det kan tenkes at fungerende ledere ikke nødvendigvis har samme oppmerksomhet på varslingsplikten som de som innehar disse stillingene vanligvis. Foretakene bør selv vurdere om det fortsatt er behov for å implementere rutiner for å ivareta varslingsplikten gjennom hele året.

Antall varsler august 2013