Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Som en presisering av Dagbladets artikkel  onsdag 4. juni om saker om seksuelle overgrep begått av helsepersonell, vil vi understreke at Statens helsetilsyn anmelder alle saker til politiet når det er mistanke om at helsepersonell har begått seksuelle overgrep mot pasienter.

I enkelte saker kan det imidlertid framkomme påstander om at helsepersonell under konsultasjon har utført handlinger som pasienten har oppfattet som seksualiserte. Dersom Statens helsetilsyn ikke finner dette sannsynlig anmeldes ikke forholdet til politiet.