Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har behandlet to tilsynssaker i forbindelse med komplikasjoner etter omskjæring foretatt ved et allmennlegekontor i Oslo. I april 2012 døde en gutt av komplikasjoner forbundet med inngrepet. Ved en ny hendelse i juli 2013 fikk en gutt akutt alvorlig komplikasjon i forbindelse med omskjæringen.

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi advarsel til legen som utføre omskjæringen der en gutt døde av komplikasjonene i april 2012. Videre har Statens helsetilsyn i to andre avgjørelser vedtatt å begrense autorisasjonene til to leger tilknyttet legekontoret, som begge var involvert i de to hendelsene. Den ene legen kan etter vedtaket ikke utøve selvstendig virksomhet som lege, og må arbeide i underordnet stilling under kontinuerlig supervisjon og veiledning i offentlig stilling. Videre er det vedtatt at de to allmennlegene ikke kan utføre eller bistå ved elektive kirurgiske inngrep på barn i allmennpraksis.

Vedtak om advarsel. Brev fra Statens helsetilsyn til lege

Vedtak om begrensning av autorisasjon som lege. Brev fra Statens helsetilsyn til lege

Vedtak om begrensning av autorisasjon som lege. Brev fra Statens helsetilsyn til lege