Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn inviterer til erfaringskonferanse om varselordningen (spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a) for somatisk spesialisthelsetjeneste.

Thon Hotell Oslo Airport, Gardermoen
Tidspunkt: Torsdag 4. desember 2014


Spesialisthelsetjenesten skal varsle Statens helsetilsyn ved alvorlige og uventede hendelser. Varselordningen ble opprettet i 2010 og Statens helsetilsyn har nå mottatt mer enn 1000 varsler. Både dere og vi har gjort erfaringer i løpet av disse årene.

Varselordningen forutsetter et tilsyn som er tett på alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. Vi skal utvikle en tilsynsmetodikk og kompetanse som er tilpasset virksomheten. Derfor ønsker vi å møte helsepersonell til erfaringsutveksling og refleksjon. Denne gangen inviterer vi helsepersonell, ledere på ulike nivåer og kvalitetsmedarbeidere fra somatisk spesialisthelsetjeneste til en erfaringskonferanse. Helsepersonell som har egne erfaringer med varselordningen, stedlig tilsyn, eller oppfølging og iverksetting av tiltak etter stedlig tilsyn, er spesielt velkomne.

Uventede og alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten handler først og fremst om pasienter og deres nærmeste pårørende, og de konsekvensene hendelsene får for dem. Pasienter og pårørende er derfor en viktig ressurs i helsetilsynets arbeid. Men uønskede hendelser handler også om helseforetak og helsepersonell som til tross for et sterkt ønske om å gjøre en så god jobb som mulig, ikke alltid lykkes. En viktig målsetning for tilsynet er å stimulere til læring i tjenestene, og dermed bidra til å redusere risiko for uønskede hendelser.

Erfaringskonferansen vil gi helsepersonell og ledere anledning til å komme med konstruktive tilbakemeldinger til Undersøkelsesenheten. Vi ønsker å høre deres meninger om hvordan vi best kan samhandle for å oppnå læring og forbedring etter alvorlige hendelser, og  utfordre dere mht. hvordan varselordningen kan bidra til gjennomføring av gode tiltak for pasientsikkerhet i sykehusene.

Både klinikere og ledere inviteres til å dele sine erfaringer med varselordningen, stedlige tilsyn og saksbehandlingen i Statens helsetilsyn med oss. Dersom du kan tenke deg å bidra, vil vi svært gjerne høre fra deg!

Nærmere opplysninger om program og påmelding kommer i september.

Spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Bente Karlsson, Undersøkelsesenheten, Statens helsetilsyn, tlf  21 52 98 54,