Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

En mann i slutten av 50-årene fikk uforsvarlig behandling da han ble akutt innlagt i sykehus etter å ha hatt hodesmerter og personlighetsendring noen dager. Statens helsetilsyn har kommet til at helseforetaket brøt spesialisthelsetjenesteloven.

Pasienten fikk mangelfull oppfølging ved nevrologisk sengepost. Virksomheten sørget ikke for at det ble utført MR av hodet da tilstanden forverret seg, og kapasiteten for utredning av MR i helgene var for lav. Virksomheten hadde mangelfulle rutiner for samarbeid med nevrokirurgisk avdeling

Om saken

En tidligere frisk mann i slutten av 50-årene ble en fredag akutt innlagt ved en nevrologisk avdeling med hodesmerter og personlighetsendring. Pasienten var feberfri ved innleggelsen og blodprøvene var normale. CT av hodet med kontrastvæske viste en sannsynlig hjernesvulst med ukjent utgangspunkt.

På mistanke om hjerneødem (hevelse i hjernevevet) fikk pasienten behandling med steroider. I løpet av den kommende helgen ble han økende forvirret og urolig, og han hadde ingen effekt av steroider. MR av hodet var bestilt ved innleggelsen, men det ble ikke purret for å få utført nye radiologiske undersøkelser i løpet av helgen. Søndag kveld fikk han lett feber.

Mandag hadde pasienten økende feber og høye infeksjonsprøver. Infeksjonsmedisinsk tilsyn anbefalte å avvente oppstart av antibiotika inntil svar på MR-undersøkelsen forelå. De opprinnelige CT-bildene ble vurdert av nevroradiolog som opprettholdt at den mest sannsynlige diagnosen var hjernesvulst, men at det hastet med å få utført MR. Det ble imidlertid prioritert å utføre CT av brystkasse og mage som ikke viste noen galt. Pasienten var på dette tidspunktet så motorisk urolig at MR av hodet ikke lot seg gjennomføre.

Pasienten fikk utover mandag ettermiddag pusteproblemer og måtte legges i narkose og intuberes. Kontroll CT av hodet viste at det forelå en sannsynlig hjerneabscess (infeksjon i hjernevevet) som hadde tømt seg med puss til hjernens hulrom. Pasienten ble overflyttet til nevrokirurgisk avdeling ved annet sykehus og umiddelbart operert, men døde kort tid etter. Obduksjon bekreftet at det forelå en hjerneabscess.

Mangelfulle rutiner

Statens helsetilsyn har vurdert at pasienten fikk mangelfull behandling og overvåking ved det første sykehuset. Helseforetaket sikret ikke en omsorgsfull og forsvarlig oppfølging og omsorg da tilstanden endret seg dramatisk i løpet av det korte sykehusoppholdet. Sykehuset hadde ikke tilstrekkelig rutiner for å fange opp den kliniske forverringen. Sykehuset benyttet heller ikke pårørendes observasjoner og erfaringer for å forstå den gradvise og dramatiske forverringen av symptombildet.

Statens helsetilsyn har vurdert at pasienten ikke fikk forsvarlig behandling og at det foreligger brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. Det foreligger brudd på virksomhetens plikt til å tilrettelegge sine tjenester slik at helsepersonell som utfører tjenestene, blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter til forsvarlige helsetjenester. Virksomheten har ikke sikret at det er tilstrekkelig MR-kapasitet for å utrede pasienter på vakttid. De to sykehusene har heller ikke sikret en forsvarlig samhandling med nevrokirurgisk avdeling for utredning av pasienter som krever nevrokirurgisk oppfølging.

Rapport i tilsynssak etter varsel om alvorlig hendelse – Svikt i oppfølging og utredning av pasient med hjerneabscess (infeksjon i hjernevevet) 18.11.2014