Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Den siste uken har det vært oppmerksomhet i media rundt helsepersonell som ikke har gode nok norskkunnskaper. God kommunikasjon er en forutsetning for å kunne utøve trygge tjenester. Dette betyr blant annet at helsepersonellet må kunne beherske språket på en måte som ivaretar sikker kommunikasjon med pasienter og annet personell.  Arbeidsgiver har, ved ansettelse av personellet, en plikt til å forvisse seg om at språkferdighetene er på et nivå som sikrer at tjenestene blir forsvarlige for pasientene.  Dette er et ansvar som mange arbeidsgivere er klar over og tar på alvor.

Råd til arbeidsgiver – hvordan avdekke og følge opp svikt hos helsepersonell