Hopp til hovedinnhold

Gode rutiner ved ansettelse av helsepersonell

Helsetilsynet har behandlet en rekke tilsynssaker der arbeidsgiver i liten grad har kontrollert helsepersonells kompetanse og referanser ved ansettelse. Dette gjelder både i kommuner og i helseforetak.
Les mer

Språkferdigheter 

God kommunikasjon er en forutsetning for å kunne utøve trygge tjenester. Dette betyr blant annet at helsepersonellet må kunne beherske språket på en måte som ivaretar sikker kommunikasjon med pasienter og annet personell.  Arbeidsgiver har, ved ansettelse av personellet, en plikt til å forvisse seg om at språkferdighetene er på et nivå som sikrer at tjenestene blir forsvarlige for pasientene.   

Helsepersonell med rusproblemer

Statsforvalteren og Statens helsetilsyn behandler årlig flere saker der helsepersonell har innrømmet eller mistenkes for å ha et rusproblem og/eller for å ha vært på jobb i ruspåvirket tilstand.
Les mer

Gode rutiner for legemiddelhåndtering

Statsforvalteren og Statens helsetilsyn behandler saker som omhandler alvorlige hendelser. I flere slike saker viser det seg at det er svikt og mangler ved virksomhetens internkontroll.
Les mer

Faglig svikt hos helsepersonell

Helsepersonell har generelt høy kompetanse innen sitt fagområde og arbeider til dels svært selvstendig med pasientbehandlingen. I mange tilfeller har ikke ledelsen den samme fagspesifikke kompetansen som helsepersonellet.
Les mer

Arbeidsgivers ansvar for forebygging og oppfølging av rollesammenblanding

Tilsynsmyndighetene behandler hvert år en rekke tilsynssaker der helsepersonell ikke skiller mellom sin rolle som helsepersonell og seg selv som privatperson.
Les mer