Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Disse sidene har fått en ny oppdatert meny. Det er lagt vekt på at sidene skal være lett tilgjengelige, oversiktlige og ha et klart og enkelt språk.

Rettigheter og klager i barnevernet gir oversikt over mulighetene for å klage på hjelpetiltak i barnevernet og hvordan klager blir behandlet. Her er også beskrivelse av klagemulighetene til barn og ungdom som bor på institusjon og som mener at de har vært utsatt for ulovlig tvang eller fått begrenset sine rettigheter.

Rettigheter og klager i barnevernet