Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Endelig tilsynsrapport i Sebastian-saken klar – fikk ikke forsvarlig helsehjelp

Undersøkelsesenheten behandler varsler i løpet av én uke

I snitt håndteres alle varsler om alvorlige hendelser i løpet av én uke. Det vil si at det i løpet av denne tiden blir tatt stilling til hvilke som skal undersøkes nærmere ved stedlig tilsyn, hvilke s

Høringsuttalelse til ny kommunelov: Må forankres i brukernes interesser

Dødsfall på grunn av blodforgiftning (nøytropen sepsis) etter behandling med legemiddelet klozapin – uforsvarlig oppfølging - mangelfull samhandling og informasjon

Fylkesmannen: Ida fekk ikkje forsvarleg hjelp

Fylkesmannens tilsynsrapport viser at Ida ikkje fekk forsvarleg omsorg og hjelp då ho var under omsorg frå barnevernet. Tiltaka var ikkje tilpassa behova hennar.

Brukere og pårørende har erfaringer som er viktige for tilsyn

Pasienter og pårørende er sentrale i Helsetilsynets granskinger

Bidrar oppfølging av varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten i pasientsikkerhetsarbeidet?

Helsetilsynet skal gjennomgå behandlingen av barnevernssaker

For å få mer kunnskap om behandlingen av barnevernssaker, har Helsetilsynet fått i oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet å gå gjennom et større utvalg akuttsaker og saker om omsorgsovertake

Oslo universitetssykehus HF brøt loven da kvinne døde etter fødsel

Foreløpig rapport i Sebastian-saken klar – fikk ikke forsvarlig helsehjelp

Rettigheter og klager i barnevernet på helsetilsynet.no er revidert

Tilsynsmelding 2015 er klar

Svikt i samhandling mellom sykehus og kommuner

Se videoen om Helsetilsynets strategiske plan

Videoen presenterer hovedpunktene i vår strategiske plan for 2015–2019.

Ja til brukerpåvirkning – nei til undersøkelseskommisjon

Ida-saka – tilsyn frå Fylkesmannen

Landsomfattande tilsyn 2016

Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2015

Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Rettigheter og klager – sosiale tjenester på helsetilsynet.no er nå revidert

Satsingsområder: Brukerinvolvering og utvikling av et virkningsfullt tilsyn