Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har fått ny strategisk plan for årene 2015–2019. Strategien skal være retningsgivende for alle aktiviteter og tiltak i de ulike avdelinger i Statens helsetilsyn.

Planen konsentrerer seg om fire områder som vi skal arbeide særskilt med i planperioden:

Brukerinvolvering i tilsyn

Mål:

  • Brukere er involvert i alle tilsynsaktiviteter.

Utvikling av virkningsfullt tilsyn

Mål:

  • Vi har effektive og nyttige tilsynsmetoder som brukes riktig av kompetente medarbeidere.
  • Klage- og tilsynssaksbehandlingen innfrir krav til kvalitet og rettssikkerhet innen riktig tid.

Faglig ledelse av godt tilsyn

Mål:

  • Helsetilsynet gir faglige føringer for godt tilsyn på en etterrettelig og forutsigbar måte.
  • Helsetilsynet er et kompetansesenter for tilsyn som er relevant og nyttig for fylkesmennene.

Aktiv bruk av kunnskap fra tilsyn og klagesaker

Mål:

  • Kunnskap fra tilsyn er tilgjengelig, tilrettelagt og anvendelig for de som trenger den.
  • Helsetilsynet er en ettertraktet faginstans som formidler og bruker kunnskap fra tilsyn.

I arbeidet med planen har vi innhentet innspill fra interessentene våre, både utenfor og innenfor organisasjonen.

Les Strategisk plan for Statens helsetilsyn 2015–2019 (pdf).