Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har vurdert saken i samråd med Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder og vi ser alvorlig på den informasjonen vi har mottatt. For å kunne se tjenestene barnevernet og helsetjenesten har gitt i sammenheng, blir det Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder som tilsynsmessig følger opp saken.

Det vil det være nødvendig å se nærmere på den samlede oppfølgingen pasienten fikk av avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus og av barnevernet (både kommunalt og statlig). Ungdommens medvirkning vil være sentralt i det videre arbeidet med tilsynssaken. Etter en samlet vurdering overføres derfor saken til Fylkesmannen, som vil ha ansvaret for den videre tilsynssaksbehandlingen.

Den tilsynsmessige oppfølgingen vil bli organisert og ledet av fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen. Statens helsetilsyn vil bistå med spesialistkompetanse.

Svar på varsel om alvorlig hendelse – videre tilsynsmessig oppfølging hos Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder. Brev fra Statens helsetilsyn til Sørlandet sykehus HF 1. august 2017