Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Feilmedisinering ved cellegiftbehandling av barn ved Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Helsetilsynet flytter 11. desember

Ikke gode nok tjenester til personer med utviklingshemming

Norges idrettshøgskole har brutt helseforskningsloven

Oppsummering av det landsomfattande tilsynet med kommunane sitt arbeid med sosiale tenester til personar mellom 17 og 23 år

Svikt i behandlingen, elleve pasienter fikk alvorlig øyeinfeksjon

Barn døde etter fødselen – uforsvarlig helsehjelp

Mangelfull ledelse ved håndtering av humant materiale

Informasjon til helsepersonell som har mistet sin autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den

Informasjon til leger og tannleger som har mistet rekvireringsretten for legemidler i gruppe A og/eller B, eller som har gitt frivillig avkall på den

Det blir tilsyn med både barnevernet og helsetjenesten etter drapet på ei ung jente i Kristiansand sist uke

Kvar meiner brukar- og pårørandeorganisasjonar at faren for svikt i tenestene er størst?

Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen

Kritikk til Universitetssykehuset Nord Norge for mottak av traumepasient

Utenkelig eller forutsigbart? Oppfølging av varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Tilsynsmelding 2016 er klar

Fastleger sin bistand til kvinner som ønskjer svangerskapsavbrot – følgjer kommunane opp?

Alvorlig hendelse i forbindelse med benmargstransplantasjon fra beslektet donor – ikke forsvarlig helsehjelp

Alvorlige blødninger hos to barn etter mandeloperasjon– fikk ikke forsvarlig helsehjelp

Svikt i barneverntjenestens arbeid med meldinger

Forsvarlig helsehjelp til 13 år gammel jente

Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2016

Landsomfattende tilsyn 2017

Statens helsetilsyn og fylkesmennene skal i år føre tilsyn med Bufetats bistandsplikt når barn trenger akuttiltak, tjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet og akuttm

Risikovurdering av tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse

Statens helsetilsyn har gjennomført en risikovurdering av tjenestene til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser). Risikovurderingen brukes i det pågående tilsynet med disse

Jordmor som arbeider med hjemmefødsler fikk begrenset autorisasjon

Helsetilsynet opprettet tilsynssak på bakgrunn av to bekymringsmeldinger fra spesialisthelsetjenesten og en pasientklage. Det dreier seg om tre separate hendelser knyttet til planlegging og gjennomfør