Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har gjort endringer i rundskriv IK-1/2009 som inneholder viktig informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den.

Rundskrivet gir informasjon om muligheten til å søke om ny eller begrenset autorisasjon og hvilke krav vi setter til dokumentasjon ved en eventuell søknad.

Det er spesielt gjort endringer i kravene til rusmiddeltesting for de som har mistet eller gitt frivillig avkall på sin autorisasjon på grunn av rusmiddelbruk.