Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynets policy er at kvalifiserte risikovurderinger skal legges til grunn for alle tilsynaktiviteter. Foreliggende risikoanalyse viser at når det gjelder allmennlegetjenesten er risiko særlig knyttet til svikt i utredning og behandling, håndtering av øyeblikkelig hjelp-tilstander, oppfølging av "utsatte pasientgrupper" og tilgjengelighet. Dette er relevante risikoforhold som kan tjene som grunnlag for valg og planlegging av tilsyn med allmennlegetjeneste i den nærmeste framtida

Rapport fra Helsetilsynet 13/2004. Allmennlegetjenesten – en risikoanalyse. En rapport om risiko og sårbarhet i allmennlegetjenesten.

13.1.2005