Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

I mars 2004 publiserte Helsetilsynet en rapport om tannhelsetjenesten i Norge (Rapport fra Helsetilsynet 5/2004). Som ett ledd i oppfølging av tannhelsetjenesten, har Helsetilsynet oppdatert statistikken med tall for 2003 og utarbeidet en ny rapport: Rapport fra Helsetilsynet 14/2004. Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten.

Rapporten presenterer en beskrivelse av omfanget av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene i 2003 og utviklingen fra 2002-2003.

Rapport fra Helsetilsynet 14/2004. Flere ungdom og voksne under tilsyn av Den offentlige tannhelsetjenesten

6.1.2005