Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har opphevet Fylkesmannen i Telemark sitt vedtak av 6. desember 2010 om å gi Skien kommune mulkt for å bryte undersøkelsesfristene i barnevernloven.

Skien kommune påklagde Fylkesmannens vedtak til Statens helsetilsyn som overordnet faglig myndighet på barnevernområdet.

Statens helsetilsyn kom til at vilkårene for å ilegge mulkt var oppfylt på vedtakstidspunktet, men som klageinstansen kan Statens helsetilsyn prøve alle sider av saken og nye opplysninger kan vurderes helt fram til klagebehandlingen er avsluttet.

I forbindelse med klagebehandlingen ble det innhentet tall for fristoverskridelser i kommunen for fjerde kvartal 2010 og første og andre kvartal 2011.  Rapporteringene viste at antallet fristoverskridelser var nedadgående, og at kommunen arbeidet godt med å få kontroll over situasjonen. 

Statens helsetilsyn har derfor kommet til at Fylkesmannens påpekninger og vedtak om mulkt allerede har gitt så positive resultater at det ikke er hensiktsmessig å opprettholde vedtaket om å gi kommunen mulkt nå.

Mulkt skal være siste utvei ovenfor en virksomhet som ikke vil eller evner å innrette seg etter lovens krav, til tross for gjentatte påpekninger. Vedtaket ble derfor omgjort 1. september 2011.

Klage på mulkt - Skien kommune  Brev 1. september 2011 fra Statens helsetilsyn til Fylkesmannen i Telemark

Klage over vedtak om mulkt Skien kommune Brev av 1. september 2011 fra Statens helsetilsyn til Skien kommune.