Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bakgrunnen for varselet er at korttidsavdelingen ved Sandviken sykehus i flere år har hatt stort overbelegg. Tilsynsmyndigheten har fulgt situasjonen tett siden 1999.

Statens helsetilsyn har myndighet til å gi pålegg etter spesialisthelsetjenesteloven § 7-1.

7. mai 2002 ga Helsetilsynet Helse Bergen HF pålegg om å rette på forholdene ved korttidsavdelingen. Til tross for at Helse Bergen HF har satt i gang flere ulike tiltak for å bedre situasjonen, har avdelingen fortsatt et stort overbelegg og tvangsinnlagte pasienter liggende i korridorene.

Helsetilsynet finner også at det vedvarende overbelegget rent generelt også kan  

  • svekke muligheten for å gi god behandling og pleie
  • innebære en fare for at feilbehandling og uhell øker
  • krenke pasientenes integritet og alminnelige verdighet
  • innebære at personalets tid til den enkelte pasient reduseres

Helse Vest RHF er gitt frist til 1. desember 2004 for redegjøres for hvilke tiltak det vil sette i gang for å rette på forholdene ved Sandviken sykehus.

Varsel om pålegg. Overbelegg i korttidsavdeling ved Sandviken sykehus

30.9.2004