Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Årsrapporten er en oppsummering av meldinger til Helsetilsynet i fylket om hendelser som har ført til betydelig personskade eller som kunne ha ført til betydelig personskade i spesialisthelsetjenesten (jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-3)

For 2004 er det registrert 2056 hendelser som utløste meldeplikten til Helsetilsynet i fylket etter § 3-3 i spesialisthelsetjenesteloven (registrert per 1. desember 2005).

Tallet på meldinger har økt med 51 prosent i perioden fra 2001 til 2004.

Omtrent en tredjedel av meldingene gjelder betydelig personskade, mens over halvparten av meldingene gjelder forhold som kunne ha ført til betydelig personskade.

Meldesentralen - årsrapport 2004, Rapport fra Helsetilsynet 5/2006. Lenke til sammendrag og rapporten.

29.3.2006