Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

I saker Statens helsetilsyn har behandlet viser det seg at 58 barn døde under eller rett etter fødselen fra 2006 til 2008. Dette oppsummerer Statens helsetilsyn i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet. Direktør Lars E. Hanssen påpeker ut fra dette materialet at små fødeavdelinger kan være sårbare.

I tillegg til de 58 som døde i de tre aktuelle årene, ble 23 barn alvorlig hjerneskadd i forbindelse med fødselen.

I 96 prosent av fødslene som endte galt, forelå det kjente risikofaktorer. Da skal kyndig medisinsk personale være til stede. Likevel fant vi at gynekolog bare var til stede i knappe fire av ti tilfeller. I 33 av 81 fødsler som endte i død eller alvorlig hjerneskade var jordmor alene.

– Materialet gir oss et inntrykk av at de små fødeavdelingene, inkludert forsterkede fødestuer som skal ha beredskap for keisersnitt, er sårbare, sier Hanssen. Han understreker imidlertid at de små fødestuene ikke later til å være noe problem i denne sammenheng, fordi disse enhetene skal sende risikofødsler videre til større fødeavdelinger.

Barn som dør under fødsel – gjennomgang av et tre-års materiale fra Helsetilsynet. Brev av 10. desember 2010 fra Statens helsetilsyn til Helse- og omsorgsdepartementet.