Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

– Helse Vest må rydde opp i dette slik at tvangsinnlagte og andre pasienter ikke risikerer å måtte ligge i korridorene. Dette krenker integriteten og verdigheten til pasientene, det gjør pleien dårligere og øker risikoen for feilbehandling, sier helsedirektør Lars E. Hanssen

Korttidsavdelingen ved Sandviken sykehus har i flere år har hatt stort overbelegg.  Tilsynsmyndigheten har fulgt situasjonen tett i flere år. Etter at forholdene forverret seg ble Helse Bergen HF gitt pålegg om å rette på forholdene ved korttidsavdelingen den 7. mai 2002.

Det er iverksatt flere forbedringer og tiltak av organisatorisk, bygningsmessig og annen art, uten at dette har ført til ønsket resultat. Overbelegget kan derfor også skyldes forhold utenfor Helse Bergen HFs kontroll.

Statens helsetilsyn har pekt på at det regionale helseforetaket har et overordnet ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialisthelsetjeneste og at helsetjenesten er forsvarlig. Statens helsetilsyn har gitt Helse Vest RHF pålegg om umiddelbart å treffe tiltak for å sørge for at driften ved akuttpostene ved Sandviken sykehus kommer i samsvar med krav om forsvarlighet.

Pålegg om å rette på forholdene ved Sandviken sykehus Brev fra Helsetilsynet til Helse Vest RHF 9.3.2005

10.3.2005