Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Grunnlaget er erkjent fabrikasjon av data som lå til grunn for en artikkel i det medisinske tidsskriftet Lancet.

Statens helsetilsyn har ved vurderingen lagt til grunn at det må stilles strenge krav til helsepersonells atferd i forbindelse med forskning. All medisinsk forskning vil kunne få betydning for diagnostikk og behandling for pasienter. En slik sammenheng er åpenbar der forskning utføres på prøver fra pasienter. Målet med forskningen vil da ofte være å bedre diagnostikk og behandling. Etterrettelighet og nøyaktighet er absolutt nødvendig og helt grunnleggende for all forskning. All moderne medisin bygger i vesentlig grad på forskning. Helsetjenesten og allmennheten må kunne stole på forskningsresultater som publiseres i internasjonale anerkjente tidsskrifter.

Tilbakekall av autorisasjon som lege og tannlege. Brev fra Helsetilsynet til Jon Sudbø 21.11.2006