Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har gjennomgått rutinene for utveksling av informasjon med utenlandske tilsynsmyndigheter om helsepersonell som har fått reaksjoner etter tilsynssaker her i landet. Praksis som følges er i samsvar med de avtalene som er inngått med andre lands myndigheter. Det medfører at det mottas og gis informasjon om alle saker som medfører begrensninger eller tilbakekalling av autorisasjon til myndighetene i samtlige nordiske land.

Når det gjelder informasjon om advarsler, er det til nå ikke gitt rutinemessig. Norske tilsynsmyndigheter mottar heller ikke slik informasjon rutinemessig fra utenlandske myndigheter. Spørsmålet om hvilken informasjon som skal utveksles i slike saker er under jevnlig diskusjon på europeisk og internasjonalt nivå. På grunn av store ulikheter både når det gjelder lovgrunnlaget for å gi advarsler og praksis i slike saker, har det vist seg vanskelig å komme fram til felles internasjonale ordninger.

Statens helsetilsyn har gjort avtale med tilsynsmyndighetene i Danmark og Sverige om at det fra nå skal utveksles informasjon om andre reaksjoner enn begrensninger eller tilbakekalling av autorisasjon mellom tilsynsmyndighetene i Sverige, Danmark og Norge. Dette vil være informasjon om type reaksjon (f. eks. advarsel) og hvem som har fått denne.

Det er arbeidsgiverne som har det hele og fulle ansvaret for å undersøke og innhente nok opplysninger ved ansettelser: 

Arbeidsgiver har ansvar for å sjekke Nyhet fra Statens helsetilsyn 21.2.2010

28.2.2010