Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.


Akuttutvalget vurderte i 1998 ambulansetjenesten til å være det faglig sett svakeste leddet i den akuttmedisinske kjeden. Helsetilsynet foreslår derfor at det fastslås i forskriften at alle ambulanser skal være bemannet med to personer, og  at det stilles krav om kompetanse til begge. 
 
Helsetilsynet ønsker presisert at organisering av akuttmedisinske tjenester skal bygge på risiko- og sårbarhetsvurderinger . På bakgrunn av kost-/nytteanalyser bør det  vurderes å forskriftsfeste krav til hvor lang tid det maksimalt bør ta før hjelpen kommer fram til pasienten. 

Helsetilsynet har tidligere påvist at halvparten av landets kommuner ikke hadde systemer som sikret kontakt med lege på dagtid, og foreslår derfor at det skal være et fast telefonnummer til legevakt som fungerer hele døgnet. 


22.8.2004