Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn har fått utviklet et nettbasert egenkontrollverktøy som kommunen kan benytte for å kvalitetssikre arbeidet med å kartlegge og forebygge underernæring hos eldre som mottar helse- og omsorgstjenester. Virksomhetsleder vil være den nærmeste til å gjennomføre egenkontrollen.

Spørsmålene som skal besvares er utarbeidet med bakgrunn i de kravene myndighetene stiller til kommunenes arbeid på ernæringsområdet.

Kommunene har, med hjemmel i forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten, plikt til å arbeide systematisk med kvalitetsforbedring av ernæringstilbudet til personer som er underernærte eller står i fare for å bli underernært. Det å være kjent med status for ernæringsarbeidet, er en forutsetning for å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere kvalitetsforbedrende tiltak.

Etter at alle spørsmål er besvart, får dere veiledning om hva som er faglig forsvarlig og kvalitetsmessig god praksis, og en tilbakemelding på sannsynligheten for at kommunens helse- og omsorgstjeneste har god praksis på det aktuelle området.

Egenkontrollen er utarbeidet for bruk i kommunene. Statens helsetilsyn vil ikke kunne spore hvilke kommuner som benytter seg av tilbudet.

Statens helsetilsyn er imidlertid interessert i om dette er et tilbud som kommunene vil bruke og finner nyttig, og vi vil derfor følge med på aktivitet og lese tilbakemeldinger. 

Vi ønsker lykke til med arbeidet!

Egenkontroll av kommunens arbeid med forebygging og behandling av underernæring herunder veiledning om myndighetskrav Egenkontrollen er utarbeidet for bruk i kommunen. Statens helsetilsyn vil ikke kunne spore hvilke kommuner som benytter seg av tilbudet. [Lenke til verktøy fjernet april 2018, feiler]

Tilbud om verktøy for egenkontroll av kommunens arbeid med forebygging og behandling av underernæring herunder veiledning om myndighetskrav. Brev av 19. september 2012 fra Statens helsetilsyn til landets kommuner.