Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Helsetilsynet har laget en oversikt over sentrale datakilder om rusmiddelmisbrukeres helsetilstand og det helsetjenestetilbudet disse pasientene mottar. Hovedvekten har vært lagt på tunge alkohol- og narkotikamisbrukere.


Hensikten med å lage denne oversikten

  • Vurdere om tilgjengelige datakilder på rusfeltet gir et tilfredsstillende grunnlag for tilsynsmyndighetens løpende overvåkning av området. 
  • Vurdere om det er områder hvor det er stor risiko for svikt, sett på bakgrunn av helsepolitiske målsetninger og myndighetskrav på området. 

Helsetilsynets vurdering av de tilgjengelige datakildene viser at:

  • Tilgjengelige kartleggingssystem, registre og annen statistikk er mangelfulle for å kunne gjennomføre en løpende tilsynsmessig overvåkning av rusfeltet.
  • Det materialet som er blitt utledet fra tilsynsarbeid sentralt og regionalt, fra ulike forskningsrapporter, publikasjoner, osv, kan ikke sies å være tilfredsstillende når det gjelder tilsynsmessige vurderinger av rusmiddelmisbrukeres helsetilstand og det tjenestetilbudet de mottar.
  • Det er et hovedinntrykk at mange rusmiddelmisbrukere ikke får de tjenestene de har behov for. Særlig bekymringsfullt er manglene i tjenestetilbudet til de tunge rusmiddelmisbrukerne, sett på bakgrunn av deres helseproblemer, de til dels alvorlige psykiske og somatiske lidelsene og den høye mortaliteten som preger denne gruppen.

Rusmiddelmisbrukernes helseproblemer og helsetjenestetilbud i et overordnet tilsynsperspektiv. En vurdering av sentrale datakilder
(Rapport fra Helsetilsynet 2/2005)
Les kort sammendrag av rapporten
Last ned rapporten (pdf)
Summary in English   

7.4.2005