Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Erfaringer, funn og annen kunnskap fra satsingen på tilsyn med tjenester til eldre er nå samlet.

Fylkesmennene gjorde i 2010 og 2011 tilsyn med kommunenes helse- og omsorgstjenester til eldre og i 2011 med spesialisthelsetjenester til eldre.

Viktige temaer har vært spesialisthelsetjenestens tilbud til eldre med hoftebrudd og hjerneslag og kommunenes legemiddelbehandling og legemiddelhåndtering, arbeid med ernæring, tilbud til demente, rehabilitering i sykehjem og saksbehandling av søknader om avlastning.

Eldretilsynssatsing. Les mer om hva Fylkesmennene undersøkte og fant, og om hvordan vi har arbeidet med å innhente kunnskap, spre og formidle erfaringer fra satsingen.