Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Rapporten Tannhelsetjenesten – med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper er resultat av en gjennomgang av tilsynserfaring og annen kunnskap om tannhelsetjenesten.

Som del av det overordnede faglige tilsyn med helsetjenesten har Statens helsetilsyn nå utredet området tannhelsetjenester, med et særlig fokus på omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten til de gruppene som tannhelsetjenesteloven stiller krav om at fylkeskommunen skal prioritere.

Noen hovedkonklusjoner er:

 • En gjennomgang av offentlig statistikk om tannhelsetjenesten tyder på at tilbudet til de prioriterte gruppene generelt er blitt bedre i løpet av perioden 2004-2008.
 • Det har vært svært lite planlagt tilsyn på tannhelseområdet.
 • Tilsynssaker som gjelder tannhelsetjenester eller tannhelsepersonell utgjør kun to prosent av alle tilsynssaker.
 •  Flere rapporter fra fylkesrevisjonene konkluderer at tilbudet til de prioriterte gruppene kan bli bedre, og at samarbeid mellom den offentlige tannhelsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten også kan bli bedre.

Vi har gått gjennom:

 •  tannhelsestatistikk: omfang av den offentlige tannhelsetjenesten til de prioriterte gruppene og til voksent betalende klientell (jf. tannhelsetjenesteloven § 1
 • oppsummering av tilsynserfaring – planlagte tilsyn:
  • den offentlige tannhelsetjenesten
  • eldreomsorg, hvor tannhelse har vært et tema
  • privatpraktiserende tannleger
 • oppsummering av tilsynserfaring – tilsynssaker og rettighetsklager
 • en gjennomgang av forvaltningsrapporter om tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten – med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper

Rapport fra Helsetilsynet 1/2010

Bilde av forsiden

Tannhelsetjenesten – med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper

Rapport fra Helsetilsynet 1/2010
PDF