Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Sprøyterom kan være et tilbud til de aller dårligst fungerende narkotikamisbrukerne. Helsetilsynet mener at en forsøksordning bør være statlig. Sprøyterommene bør ikke bemannes med helsepersonell uten at dette er utredet nærmere.

- En av de positive forhåpentlige effektene av sprøyterom er at det kan være med på å redusere sjansen for å pådra seg farlige smittsomme sykdommer som hepatitt og hiv, sier helsedirektør Lars E. Hanssen, i en kommentar til Helsetilsynets høringsuttalelse som nylig ble oversendt Sosialdepartementet.
Det er foreslått at ordningen med sprøyterom skal være kommunal, mens Helsetilsynet mener på sin side at en forsøksordning bør være statlig. Da blir det lettere å få til lik praksis fra sted til sted. Samtidig kan ordningen evalueres fortløpende for å se om den fungerer tilfredsstillende.

Helsedirektøren synes ikke det har vært enkelt å gi sin tilslutning til sprøyterom:

- Vi har rett og slett for liten kunnskap om konsekvensene av sprøyterom å si klart ”ja” eller ”nei”. Det finnes ingen dokumentasjon på at sprøyterom reduserer overdosedødsfall eller sykdoms-smitte. Men vi mener at alt skal prøves for å nå de aller dårligst fungerende narkomane. Denne gruppen er antakelig vanskelig å nå med andre former for hjelpetiltak som krever motivasjon og en viss form for velordnet tilværelse.

Nei til helsepersonell

Et sentralt spørsmål når det gjelder sprøyterom, er om disse skal bemannes med helsepersonell. Erfaring, blant annet fra Oslo, har vist et behov for å veilede sprøytemisbrukere i injeksjonshygiene:

Å bemanne sprøyterom med helsepersonell reiser en rekke vanskelige juridiske og etiske problemstillinger, blant annet i forhold til helsepersonelloven. Så lenge disse ikke er utredet tilfredsstillende, kan vi ikke gå inn for å bemanne sprøyterom med helsepersonell, sier Hanssen, som understreker at sprøyterom ikke må bli en unnskyldning for ikke å hjelpe de narkomane også på andre måter:

De narkomane er mennesker som trenger et bredt spekter av helsetjenester, sosiale tjenester og hjelp fra arbeidsmarkedsetaten, sier helsedirektøren.

Høringsuttalelsen: Etablering av sprøyterom for narkomane

For mer informasjon: Helsedirektør Lars E. Hanssen