Helsetilsynet

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Statens helsetilsyn finner etter å ha mottatt brev av 26. januar fra Finnmark fylkeskommune med vedlegg at ambulansetjenesten i Finnmark foregår på en slik måte at den kan ha skadelige følger for pasientene og således er å anse som uforsvarlig.

Helsetilsynet gir derfor fylkeskommunen påbud om uten opphold å rette på forholdene. Helsetilsynet påpeker at det er nødvendig at det medisinsk faglige ansvaret for hele ambulansetjenesten kommer på plass. Medisinsk faglig ansvarlig må foreta en vurdering av om ambulansetjenestens bemanning er i samsvar med krav satt av Helsetilsynet i varsel om påbud av 20.12.2000 og brev av 17.01.2001.

Brevet til fylkeskommunen følger vedlagt

For mer informasjon: kst. helsedirektør Lars E. Hanssen.