Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Meldesentralen – årsrapport 2006

Rapport fra Helsetilsynet 1/2008
PDF

I Meldesentralen er det i perioden 2003 til 2006 registrert ca 2000 meldinger hvert år. Disse meldingene har spesialisthelsetjenesten sendt til Helsetilsynet i fylket i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 3-3. Denne meldeplikten utløses når det under ytelse av helsehjelp, skjer hendelser som har medført eller kunne ha medført betydelig skade på pasient.

Antall registrerte meldinger i 2006 var 1855.

Over halvparten av meldingene registrert i 2006 (51 prosent) gjelder forhold som kunne ha ført til betydelig personskade, og en tredjedel (33 prosent) gjelder betydelig personskade.

Meldinger som omhandler hendelser i forbindelse med fødsel utgjør fem prosent av alle meldingene.

Andelen meldinger fra psykiatri har vært nokså stabilt fra 2001 til 2006 – mellom 16 og 19 prosent. Meldinger om selvmord og selvmordsforsøk utgjør seks prosent av alle meldingene.

Meldinger om legemiddelfeil registrert i 2006 utgjør 27 prosent av alle -meldingene.

Andelen pasienter som er informert om skaden de har vært utsatt for og om Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) viser en gradvis økning. Det er imidlertid fortsatt for mange pasienter som har vært utsatt for hendelser og som ikke informeres verken om hendelsen eller om NPE. Så her er det fortsatt et potensial for forbedring.