Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Det vil helst gå bra.. Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger

PDF

Veileder for landsomfattende tilsyn med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger

Internserien 1/2009
PDF

Barna får tenester – men kvaliteten er for tilfeldig

Artikkel frå Tilsynsmelding 2009
PDF

I 2009 ble det gjennomført tilsyn i 75 kommuner/bydeler som har barne- og avlastningsboliger. Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket undersøkte sammen om kommunene sikrer forsvarlige sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger. Tilsynet ble gjennomført i virksomheter som gir heldøgns omsorgstjenester til barn under 18 år etter lov om sosiale tjenester.

Tilsynet avdekket brudd på regelverket i tre av fire virksomheter. Funnene viser at mange kommuner har mangelfull faglig styring, og er for lite opptatt av kvaliteten på tjenestene. Mye overlates til et engasjert personell, som sørger for at barna får mye god omsorg. Men mangelfulle skriftlige rutiner og mangelfull opplæring, kombinert med mange deltidsansatte og sårbare barn som flytter fram og tilbake, er blant det som gir grunn til bekymring.

Legemiddelhåndtering er en utfordrende oppgave som krever klare prosedyrer og tydelig ansvarsplassering. Tilsynet fant at en av to kommuner hadde brutt regelverket på dette området. Legemiddelhåndteringsforskriften gjelder når helsepersonell er involvert. Innholdet i forskriften var ikke godt nok kjent og etterlevd. Avvik kan i verste fall føre til uheldige hendelser med helsemessige konsekvenser.

Regelverket er ikke godt tilrettelagt for drift av barne- og avlastningsboliger. Det er dels mangelfullt og dels vanskelig tilgjengelig og komplekst. Statens helsetilsyn anbefaler en gjennomgang av regelverket med spesiell tanke på barn som oppholder seg i barne- og avlastningsboliger, deres særskilte situasjon og behov.