Hopp til hovedinnhold

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Geir Godager og Sverre Grepperud: Har leger realistiske oppfatninger om tilsynsmyndighetenes bruk av reaksjoner?

Rapport fra Helsetilsynet 6/2010
PDF

Helsepersonell ilegges ulike administrative reaksjoner av tilsynsmyndighetene. Noen er av den oppfatning at disse reaksjonene brukes for ofte, altså at det personlige ansvaret er for omfattende, mens andre mener slike reaksjoner anvendes i for liten grad. Denne undersøkelsen kartlegger legenes egne oppfatninger om utbredelsen av slike reaksjoner.

Spørsmål om utbredelsen av reaksjoner ble inkludert i et spørreskjema til referansepanelet til Legeforeningens forskningsinstitutt høsten 2008. Svarandelen var på rundt 70 %. Legenes oppfatninger om hyppigheten av slike reaksjoner blir beskrevet, og vi undersøker om det er systematiske forskjeller i oppfatninger mellom grupper av leger.

I gjennomsnitt overvurderer legene sannsynligheten for administrative reaksjoner mens de undervurderer sannsynligheten for at pliktbrudd blir påpekt, samtidig som et flertall av legene undervurderer det sanne antallet av administrative reaksjoner og påpekte pliktbrudd.  Det er viss variasjon mellom legene når det gjelder rapporterte verdier og det er systematiske forskjeller mellom grupper av leger. Mannlige leger i privat praksis er den gruppen som rapporterte de høyeste verdiene for utbredelsen av administrative reaksjoner.

Legene i denne studien må sies å estimere forekomsten av reaksjoner overraskende bra, noe som kan tilsi at de som gruppe er relativt godt informert om hvor vanlig bruken av tilsynsmyndighetenes reaksjonsformer er. Samtidig er det slik at en minoritet av legene har betydelige misoppfatninger når det gjelder utbredelsen av de samme reaksjonene. Mer og bedre informasjon til denne gruppen kan endre deres oppfatninger, men det er uvisst om slike justeringer vil ha konsekvenser for legenes kliniske praksis.