Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny

Historisk arkiv Dette innholdet er arkivert og vil ikke bli oppdatert.

Bilde av forsiden

Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med kommunalt barnevern – undersøkelse og evaluering

PDF

Summary of countrywide supervision 2011 of municipal child welfare services ̶ investigations and evaluations

Full Text in English
PDF

2011–2012 Kommunalt barnevern - undersøkelser og evaluering

Søk etter tilsynsrapporter

Søk

2011–2012 Kommunalt barnevern - undersøkelser og evaluering i Historisk arkiv

Søk etter tilsynsrapporter

Søk

Veileder barnevern hjelpetiltak til hjemmeboende barn 2011

Internserien 17/2010
PDF

«Det neste barnet» – hvordan kan sjefen gjøre en forskjell!

Artikkel fra Tilsynsmelding 2012
PDF

Barnevernet snakkar for lite med barna

Artikkel fra Tilsynsmelding 2011
PDF

Sikrer norske kommuner barneverntjenestens arbeid med undersøkelser, evaluering av hjelpetiltak og barns medvirkning? Statens helsetilsyn oppsummerer i denne rapporten funn fra det landsomfattende tilsynet med kommunalt barnevern i 2011. Tilsynet ble gjennomført av fylkesmennene. Rapporten er basert på tilsynsrapporter fra 44 kommuner.

Svikt i barnverntjenestens arbeid med undersøkelser og evaluering av hjelpetiltak kan føre til at utsatte barn ikke får nødvendig hjelp til rett tid, at iverksatte hjelpetiltak ikke fungerer som planlagt eller at omsorgssvikt ikke avdekkes.

Barns rett til å bli hørt er et grunnleggende prinsipp og gjelder alle forhold som berører barnet. Mangler ved barns medvirkning var et gjennomgående trekk i de tilsynsrapportene som hadde observasjoner om dette. Det var tilfeldig om barn ble snakket med eller ikke.

Fylkesmennene påpekte lovbrudd, eller forbedringsområder i arbeidet med tilsynets temaer i 40 av 44 kommuner.

Fylkesmennene følger opp tilsynet overfor de enkelte kommunene.